Školní akce

ŠKOLA A ŠKOLKA V PŘÍRODĚ
LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ
ADAPTAČNÍ POBYT
S pobytovým programem
S YouTubery jako hosty
S prezentací škole a rodičům
S příspěvkem od státu