EasyCamps Blog
 

Zájmový klub EasyCamps sdružuje přátele a kamarády, kteří se účastní táborů, škol v přírodě, lyžařských kurzů a dalších aktivit společnosti EasyCamps, stejně tak i rodiče, prarodiče, opatrovníky a pedagogy dětí účastnících se zmiňovaných aktivit.

Škola v přírodě je zotavovací akcí pro děti a mládež, konkrétně děti z mateřských a základních škol ve zdravotně příznivém prostředí, který se koná v rámci vyučování.