Táborové léto jak má být!

ve Špindlerově Mlýně

s profi trenéry parkouru


Zajistěte pro své děti program na letní prázdniny 2019. Jako každý rok i letos jsme se rozhodli uspořádat "letní dětský tábor" pro děti ve věku 5 až 15 let s různým zaměřením.

Již 15 rokem zajišťujeme pro děti a mládež školy v přírodě, adaptační, lyžařské a vodácké kurzy, letní a zimní tábory, a proto máme i dostatečně zkušený personál, který zajistí kvalitní program a především zábavu pro Vaše děti po celou dobu pobytu.


1. turnus (30.06. - 07.07.2019) 

2. turnus (07.07. - 14.07.2019)    


ZAMĚŘENÍ:

  1. Parkour a freerunning
  2. Tanec
  3. Vysokohorská turistika a lezení


TÁBOROVÁ HRA:

CESTA KOLEM SVĚTA


Doprava a příjezdové informace:

  • individuální

Příjezd:

  • vždy mezi 16:00 až 17:00 (zahajujeme večeří)

Odjezd:

  • vždy mezi 09:00 až 10:00 (končíme snídaní)


Ubytování:

                                                                     MEDVĚDÍ BOUDA - ŠPINDLERŮV MLÝN

Stravování:

Stravování bude zajištěno plnou penzí s celodenním pitným režimem, dvěma svačinami. Při organizování výletu bude zajištěna strava formou balíčků včetně nápoje. K dispozici je taktéž po celý den otevřený kiosek.


Zdravotnický dohled:

Během celého pobytu, 24 hodin denně je přítomen kvalifikovaný a způsobilý zdravotník, který má k dispozici plně vybavenou ošetřovnu. Zdravotník v první řadě dohlíží na zdravotní stav dětí, provádí vstupní a výstupní zdravotní prohlídku, vydává léky, vyhlašuje preventivní opatření, pečuje a nese plnou odpovědnost za nemocné, organizuje výjezd k lékaři, podílí se na sestavování jídelníčku a režimu dne, vede zdravotní deník a další stanovenou dokumentaci.

Youtubeři:

Pro mnoho dětí a dospívajících platí za pomyslné hrdiny dnešní doby. Děti k nim vzhlíží, inspirují se jejich životy, chtějí být jako oni. Náš tábor někteří z nich navštíví, stráví s dětmi určenou část dne a aktivně se zapojí do táborového programu.


Výchovný personál a noční dozor:

Náš tábor má svůj vlastní výchovný personál, který tvoří převážně vedoucí z řad studentů VŠ nebo jejich absolventů - pokud možno pedagogických fakult. Každý vedoucí splňuje předem stanovená kritéria a na jejich činnost dohlíží hlavní vedoucí a jeho zástupce.

Všichni vedoucí před nástupem na tábor prochází pravidelným školením, které kromě zákonem stanovených podmínek obsahuje taktéž školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny a zákonných norem vztahujících se k zotavovacím akcím. O těchto školeních je proveden zápis včetně výsledků přezkoušení - toto je k dispozici na požádání u hlavního vedoucího.

Vedoucí nese plnou odpovědnost za svěřenou skupinu max. 10 dětí a organizuje určenou část dne.


Celodenní program

Nedílnou součástí tábora je celodenní program. Po celou dobu pobytu provází účastníky tzv. "táborová" hra, která je spjata s jednotlivým zaměřením campu a plynně navazuje na jeho odbornou část. Účastníci jsou během tábora rozděleni do skupin, přičemž každá skupina má svého vedoucího, který je s nimi po celou dobu tábora a provází je různými činnostmi - natáčení videí, hraní her, sportovní, společenské a jiné hry, celo-pobytová hra. Samozřejmostí je taktéž večerní program.


Pravidelné informace rodičům:

Na našich webových stránkách a facebookovském profilu budeme každý den uveřejňovat informace z pobytu, fotografie a videa. Budete tak mít téměř on-line přehled o průběhu pobytu.


Táborové označení:

Každý táborník obdrží již při příjezdu táborové triko. Vedoucí, zdravotníci a ostatní táborový personál je vybaven trikem a mikinou, označující jejich zařazení a pro děti a rodiče jsou tak snáze identifikovatelní.

Příplatky:

Táborová mikina                                 790,- Kč 
Cestovní pojištění                               250,- Kč

Služby, které jsou námi nabízeny a jejich charakter podléhá koncesované živnosti Provozování cestovní kanceláře, jsou realizovány prostřednictvím našich obchodních partnerů.