Táborové léto jak má být!

ve Špindlerově Mlýně


Zajistěte pro své děti program na letní prázdniny 2018. Jako každý rok i letos jsme se rozhodli uspořádat "letní dětský tábor" pro děti ve věku 6 až 16 let s různým zaměřením.

Již 14 rokem zajišťujeme pro děti a mládež školy v přírodě, adaptační, lyžařské a vodácké kurzy, letní a zimní tábory, a proto máme i dostatečně zkušený personál, který zajistí kvalitní program a především zábavu pro Vaše děti po celou dobu pobytu.


Turnus (12.08. - 19.08.2018) - 4 490,- Kč    Špindlerův Mlýn - Krkonoše 


ZAMĚŘENÍ:

  1. Drone
  2. Gaming
  3. Parkour


TÁBOROVÁ HRA:

ASSASSINS CREED


Doprava a příjezdové informace:

  • individuální
  • našimi autobusy z Prahy, Brna, Karlových Varů a Ústí nad Labem (viz. nástupní místa níže)

Příjezd:

  • vždy mezi 16:00 až 17:00 (zahajujeme večeří)

Odjezd:

  • vždy mezi 13:00 až 15:00 (končíme obědem)


Ubytování:

                                                                     MEDVĚDÍ BOUDA - ŠPINDLERŮV MLÝN

Stravování:

Stravování bude zajištěno plnou penzí s celodenním pitným režimem, dvěma svačinami. Při organizování výletu bude zajištěna strava formou balíčků včetně nápoje. K dispozici je taktéž po celý den otevřený kiosek.


Zdravotnický dohled:

Během celého pobytu, 24 hodin denně je přítomen kvalifikovaný a způsobilý zdravotník, který má k dispozici plně vybavenou ošetřovnu. Zdravotník v první řadě dohlíží na zdravotní stav dětí, provádí vstupní a výstupní zdravotní prohlídku, vydává léky, vyhlašuje preventivní opatření, pečuje a nese plnou odpovědnost za nemocné, organizuje výjezd k lékaři, podílí se na sestavování jídelníčku a režimu dne, vede zdravotní deník a další stanovenou dokumentaci.

Youtubeři:

Pro mnoho dětí a dospívajících platí za pomyslné hrdiny dnešní doby. Děti k nim vzhlíží, inspirují se jejich životy, chtějí být jako oni. Náš tábor někteří z nich navštíví, stráví s dětmi určenou část dne a aktivně se zapojí do táborového programu.


Výchovný personál a noční dozor:

Náš tábor má svůj vlastní výchovný personál, který tvoří převážně vedoucí z řad studentů VŠ nebo jejich absolventů - pokud možno pedagogických fakult. Každý vedoucí splňuje předem stanovená kritéria a na jejich činnost dohlíží hlavní vedoucí a jeho zástupce.

Všichni vedoucí před nástupem na tábor prochází pravidelným školením, které kromě zákonem stanovených podmínek obsahuje taktéž školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny a zákonných norem vztahujících se k zotavovacím akcím. O těchto školeních je proveden zápis včetně výsledků přezkoušení - toto je k dispozici na požádání u hlavního vedoucího.

Vedoucí nese plnou odpovědnost za svěřenou skupinu max. 10 dětí a organizuje určenou část dne.


Celodenní program

Nedílnou součástí tábora je celodenní program. Po celou dobu pobytu provází účastníky tzv. "táborová" hra, která je spjata s jednotlivým zaměřením campu a plynně navazuje na jeho odbornou část. Účastníci jsou během tábora rozděleni do skupin, přičemž každá skupina má svého vedoucího, který je s nimi po celou dobu tábora a provází je různými činnostmi - natáčení videí, hraní her, sportovní, společenské a jiné hry, celo-pobytová hra. Samozřejmostí je taktéž večerní program.


Pravidelné informace rodičům:

Na našich webových stránkách a facebookovském profilu budeme každý den uveřejňovat informace z pobytu, fotografie a videa. Budete tak mít téměř on-line přehled o průběhu pobytu.


Táborové označení:

Každý táborník obdrží již při příjezdu táborové triko. Vedoucí, zdravotníci a ostatní táborový personál je vybaven trikem a mikinou, označující jejich zařazení a pro děti a rodiče jsou tak snáze identifikovatelní.

Příplatky:

Doprava                                               (ceny viz. níže)
Táborová mikina                                 690,- Kč 
Cestovní pojištění                               250,- Kč


Doprava a nástupní místa:

PRAHA (Praha - Mladá Boleslav - Špindlerův Mlýn a zpět)                                                    550,- Kč

BRNO (Brno - Jihlava - Čáslav - Poděbrady - Jičín - Špindlerův Mlýn a zpět)                      800,- Kč

KARLOVY VARY (Karlovy Vary - Praha - Mladá Boleslav - Špindlerův Mlýn a zpět)            800,- Kč

ÚSTÍ NAD LABEM (Ústí nad Labem - Mladá Boleslav - Špindlerův Mlýn a zpět)                 750,- Kč

Služby, které jsou námi nabízeny a jejich charakter podléhá koncesované živnosti Provozování cestovní kanceláře, jsou realizovány prostřednictvím našich obchodních partnerů.