Zdravotníci


Během celého pobytu, 24 hodin denně je přítomen kvalifikovaný a způsobilý zdravotník (dle §10 odst. 1 zák. č. 258/00 sb.), který má k dispozici plně vybavenou ošetřovnu.

Zdravotník v první řadě dohlíží na zdravotní stav všech účastníků, provádí vstupní a výstupní zdravotní prohlídku, vydává léky, vyhlašuje preventivní opatření, pečuje a nese plnou odpovědnost za nemocné, organizuje výjezd k lékaři, podílí se na sestavování jídelníčku a režimu dne, vede zdravotní deník a další stanovenou dokumentaci.