Animační a zážitkový program

Každý skupinový pobyt má i svůj vlastní animační a zážitkový  program. Různá temata provází účastníky pobytu po celý den. 

Program má být pro účastníky především zábavou, vítaným oddychem a odreagováním a příležitostí pro navázání nových přátelství.

Celým pobytem tak účastníky provází náš hlavní vedoucí, který vytváří podmínky pro nezapomenutelný zážitek z školní akce. Animační a zážitkový program Vašeho pobytu je vždy připravování v zájemné spolupráci a lze tak upravit na základě požadavků a přání pedagogů.

Volit lze již z připravených témat, případně požadovat téma nové, např. navázané na aktuální školní výuku.