Vychovatelé a instruktoři

Naše pobyty mají svůj vlastní výchovný personál, který tvoří převážně vychovatelé a instruktoři z řad studentů VŠ nebo jejich absolventů - pokud možno pedagogických fakult. Každý vychovatel a instruktor splňuje předem stanovená kritéria a na jejich činnost dohlíží VEDOUCÍ VYCHOVATEL.

Všichni vychovatelé a instruktoři před nástupem na pobyt prochází pravidelným školením, které kromě zákonem stanovených podmínek obsahuje taktéž školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny a zákonných norem vztahujících se k zotavovacím akcím. O těchto školeních je proveden zápis včetně výsledků přezkoušení - toto je k dispozici na požádání u hlavního vedoucího.

Vychovatel nese plnou odpovědnost za svěřenou skupinu max. 15-ti dětí a organizuje určenou část dne.

Naši zaměstnanci jsou pečlivě vybíráni a školeni. Plnou zodpovědnost za ně neseme my!

Od večerky až do budíčku je dohled nad střediskem svěřen "nočním vychovatelům", kteří zodpovídají za klid a bezpečnost ve středisku.