Doprava na pobyty

Spolupracujeme s několika společnostmi, které se přímo specializují na přepravu osob. Jejich dopravní prostředky plně odpovídají všem standardním požadavkům na komfort.

Název dopravce, včetně jeho kontaktních informací, bude vždy oznámen zákazníkovi nejpozději 14 dnů před odjezdem na pobyt. 

Na základě přání zákazníka zvolí dopravce, při přepravě účastníků na pobyt a zpět k rodinám, vhodný počet zastávek, aby se všichni cestující mohli občerstvit, protáhnout, navštívit toaletu apod.