Kontakt

EasyCamps s.r.o.

Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3

+420 775 965 167

info@easycamps.cz

www.easycamps.eu

DS:  8sg4jc3

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 331107, IČ: 09112294.

Pracovní doba pro odpovídání na Vaše tel. a elektronické dotazy je 08:30 - 17:00 hod.