pl-Zájmový klub EasyCamps

2021-01-16

Zájmový klub EasyCamps sdružuje přátele a kamarády, kteří se účastní táborů, škol v přírodě, lyžařských kurzů a dalších aktivit společnosti EasyCamps, stejně tak i rodiče, prarodiče, opatrovníky a pedagogy dětí účastnících se zmiňovaných aktivit.

Naše akce nemají být a nebudou výdělečné. Jakákoli placená akce klubu bude všem členům řádně finančně zdůvodněna a příspěvek člena na akci bude pouze ve výši skutečně vynaložených nákladů. 

Co plánujeme:

  • tematické víkendové aktivity s ubytováním (slaňování, jóga, pc gaming, sport, enviro, apod.)
  • prázdninové tábory v přírodě
  • klubové schůze (přátelské setkání členů zájmového klubu)
  • a mnoho dalších akcí pro všestranný rozvoj dětí a mládeže