pl-Co si představit pod pojmem ŠKOLA V PŘÍRODĚ

2020-12-15

Škola v přírodě je zotavovací akcí pro děti a mládež, konkrétně děti z mateřských a základních škol ve zdravotně příznivém prostředí, který se koná v rámci vyučování.

Významově jej lze chápat jako vzdělávací, výchovný a především zdravotní, který těží z pobytu na čerstvém vzduchu.

Školu v přírodě (zkráceně ŠvP) definuje také Vyhláška o školských zařízeních a školských účelových zařízeních (Vyhláška č. 108/2005 Sb.).