Sportovní táborové léto jak má být

v opárenském údolí


Zajistěte pro sebe a své děti program na letní prázdniny 2023. Jako každý rok i letos jsme se rozhodli uspořádat "letní dětský tábor" pro děti ve věku 6 až 15 let, tentokrát jako CYKLO KEMP.

Již 19. rokem zajišťujeme pro děti a mládež školy v přírodě, adaptační, lyžařské a vodácké kurzy, letní a zimní tábory, a proto máme i dostatečně zkušený personál, který zajistí kvalitní program a především zábavu pro Vaše děti po celou dobu pobytu.

1. turnus (13.08. - 18.08.2023) - 5 590,- Kč


 CYKLO KEMP

Na co se můžete těšit:

 • cyklo výlety
 • celo-táborává hra
 • každodenní sportování
 • natáčení táborového filmu


Doprava a příjezdové informace:

 • individuální
 • jak se k nám dostanete (mapa)

Příjezd:

 • vždy mezi 16:00 až 17:00 (zahajujeme večeří)

Odjezd:

 • vždy mezi 09:00 až 10:00 (končíme snídaní)


                                                                     REKREAČNÍ STŘEDISKO - OPÁRNO

Hygiena spojená s opatřeními COVID-19:

 • vstupní zdravotní filtr
 • zvýšený zdravotní dohled
 • zvýšená osobní i provozní hygiena
 • pravidelná každodenní sanitace všech prostor
 • menší táborové skupiny dětí
 • oddělený výdej stravy
 • pravidelný klidový režim dětí
 • volnočasové aktivity v přírodě
 • táborový vedoucí s platným negativním testem PCR a průkazem SARS-CoV-2
 • pravidelné testování odborným zdravotnickým personálem


Stravování:

Stravování bude zajištěno plnou penzí s celodenním pitným režimem, dvěma svačinami. Při organizování výletu bude zajištěna strava formou balíčků včetně nápoje. K dispozici je taktéž po celý den otevřený kiosek.


Zdravotnický dohled:

Během celého pobytu, 24 hodin denně je přítomen kvalifikovaný a způsobilý zdravotník, který má k dispozici plně vybavenou ošetřovnu. Zdravotník v první řadě dohlíží na zdravotní stav dětí, provádí vstupní a výstupní zdravotní prohlídku, vydává léky, vyhlašuje preventivní opatření, pečuje a nese plnou odpovědnost za nemocné, organizuje výjezd k lékaři, podílí se na sestavování jídelníčku a režimu dne, vede zdravotní deník a další stanovenou dokumentaci.

Výchovný personál a noční dozor:

Náš tábor má svůj vlastní výchovný personál, který tvoří převážně vedoucí z řad studentů VŠ nebo jejich absolventů - pokud možno pedagogických fakult. Každý vedoucí splňuje předem stanovená kritéria a na jejich činnost dohlíží hlavní vedoucí a jeho zástupce.

Všichni vedoucí před nástupem na tábor prochází pravidelným školením, které kromě zákonem stanovených podmínek obsahuje taktéž školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny a zákonných norem vztahujících se k zotavovacím akcím. O těchto školeních je proveden zápis včetně výsledků přezkoušení - toto je k dispozici na požádání u hlavního vedoucího.

Vedoucí nese plnou odpovědnost za svěřenou skupinu max. 10 dětí a organizuje určenou část dne.


Celodenní program

Nedílnou součástí tábora je celodenní program. Po celou dobu pobytu provází účastníky tzv. "táborová" hra, která je spjata s jednotlivým zaměřením campu a plynně navazuje na jeho odbornou část. Účastníci jsou během tábora rozděleni do skupin, přičemž každá skupina má svého vedoucího, který je s nimi po celou dobu tábora a provází je různými činnostmi - natáčení videí, hraní her, sportovní, společenské a jiné hry, celo-pobytová hra. Samozřejmostí je taktéž večerní program.


Pravidelné informace rodičům:

Na našich webových stránkách a sociálních sítích budeme každý den uveřejňovat informace z pobytu, fotografie a videa. Budete tak mít téměř on-line přehled o průběhu pobytu.


Táborové označení:

Každý táborník obdrží již při příjezdu táborové triko. Vedoucí, zdravotníci a ostatní táborový personál je vybaven trikem a mikinou, označující jejich zařazení a pro děti a rodiče jsou tak snáze identifikovatelní.

Příplatky:

Táborová mikina                                                1 100,- Kč 

Táborový šátek                                                      100,- Kč

Cestovní a úrazové pojištění                               300,- Kč

Služby, které jsou námi nabízeny a jejich charakter podléhá koncesované živnosti Provozování cestovní kanceláře, jsou realizovány prostřednictvím našich obchodních partnerů.